Kestrup d. 15. Oktober 2022

              

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 for

foreningen Charagon´s Hundecenter

           Deltagere: Joanna, Birthe, Peter Gram og Inga Jørgensen

 

Sted: Charagon´s Hundecenter, i lokalet ved Svømmehallen Lørdag d. 15. Oktober fra kl. 15

 

Formål:

Alle 4 netop valgt på Den Stiftende Generalforsamling, hver med 3 stemmer.

Dette bestyrelsesmøde har derfor til formål at konstituerer bestyrelsen og der er derfor ikke andre punkter til drøftelse på mødet.

Formanden og Udvalgsmedlemmet er valgt for en 2 årrig periode

Kassereren er valgt for en 1 årrig periode

Suppleanten er valgt for en 2 årrig periode

 

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

Formand: Joanna Gram, Valgt for 2 år

Kasserer: Birthe Gram, Valgt for 1 år

Udvalgsmedlem: Peter Gram, Valgt for 2 år

Suppleant: Inga Jørgensen, Valgt for 2 år

 

Evt.: Da Charagon´s Hundecenter er helt nystartet, foreligger der kun estimerede indtægter og udgifter. Landbrugsrådgivning Syd, har ført regnskabet for ejendommen siden 1991 og har været med igennem opstarten af Charagon´s Hundecenter og det fortsætter de med.

Disse blev gennemgået og godkendt på den Stiftende Generalforsamling, og underskrevet på dette, bestyrelsens 1. møde.

 

Næste møde: Ikke datosat.